Outplacement

Een gedwongen verandering in uw carričre vergt een zorgvuldige aanpak. Allerlei vragen spelen tegelijkertijd:
  • Wat doet deze verplichte carričrestap met mij persoonlijk?
  • Hoe hanteer ik mijn emoties en herken ik oorzaak en gevolg daarvan?
  • Welke (vaak irrationele) angsten belemmeren mij om daadwerkelijk concrete stappen te zetten en mijn nieuwe situatie onder ogen te zien?
  • Hoe kom ik aan een nieuwe baan? In welke richting moet ik het dan zoeken?
  • Moet ik wel verder met een baan, of is dit mijn kans om te starten als ondernemer. En zo ja, doe ik daar wel goed aan?
  • Etc.
Tijd om te manifesteren en tijd om kennis te maken met een onze ervaring op het gebied van outplacement. Samen met een van ons werkt u aan een uitgebreid werkboek met daarin een stappenplan op maat. Na een intakegesprek geven wij samen vorm aan uw persoonlijke plan van aanpak. Er is hierbij ruimte voor allerlei zaken. Bijvoorbeeld het afnemen van een ontwikkelingsassessment, vaardigheidstraining op het gebied van zelfpresentatie, het opstellen van een CV, het in kaart brengen van het (zakelijk) netwerk, maar ook het inventariseren van uw interesses en gedachten tot en met het ontwikkelen van een visie op het eigen (werkzame) leven.

Bijeenkomsten

In een periode van circa een half jaar wordt u intensief individueel begeleid. Samen met de persoonlijk begeleider wordt de frequentie en het aantal sessies besproken.. Dit is afhankelijk van uw stappenplan en/of de ontwikkelingen die plaatsvinden. Deze bijeenkomsten vinden plaats in ons kantoor te Zwolle.

Energie

Werken aan de eigen toekomst is een inspannende bezigheid. Met de grootst mogelijke zorg leveren wij expertise om u te ondersteunen bij de verwezenlijking van uw plannen. Van onze cliënten verwachten wij een stevige inspanning die natuurlijk de nodige energie gaat kosten. Het is belangrijk, wanneer u er voor kiest om met ons te werken, rekening te houden met dit commitment.