Coaching

|Werkwijze|Teamcoaching|Persoonlijke coaching|

In elke organisatie zijn het mensen, die vanuit zichzelf en met elkaar willen en moeten presteren om de doelstellingen van hun organisatie en hun eigen wensen in het leven te realiseren. Zij doen dat met hun eigen vaardigheden, hun persoonlijke achtergrond en omstandigheden, die hen maken tot wie ze zijn. Hun eigen keuzes, in welke zin dan ook, geven richting aan hun toekomst en maken samen met de feitelijke situatie waarin ze verkeren, dat ze zich in meer of mindere mate welbevinden. Dit welbevinden is cruciaal om als mens in alle facetten van het leven goed te kunnen functioneren.
Bij coaching gaan wij uit van een holistische benadering, de onderlinge samenhang en samenwerking van alle zaken, die voor een mens belangrijk zijn. Of het nu gaat om werk of privť, alles hangt met elkaar samen en beÔnvloedt elkaar.
Wij zien coaching als speurtocht naar iemands persoonlijke kwaliteiten om hem of haar zelfbewust in het leven te laten staan. Optimisme over de mogelijkheden, die in ieder mens verborgen liggen, is daarbij onze drijfveer. Door mensen bewust te laten worden van hun eigen (onvermoede) mogelijkheden openen zich nieuwe vergezichten, ontstaat inzicht in wat men echt wil en kan. Daarmee kunnen mensen tot succesvolle medewerkers worden, die vanuit eigen inzicht en geloof in eigen kunnen, tot veel in staat zullen blijken. Op die manier willen wij het verschil uitmaken voor velen.


Zelfvertrouwen is de kiem van succes. Als je succesvol wilt zijn in wat je doet, is het nodig dat je zelfvertrouwen hebt; met andere woorden, je dient moed te ontwikkelen. Je zelfvertrouwen moet zodanig zijn dat je desnoods iedere taak in je eentje kunt volbrengen, zonder medewerking of hulp van anderen. Het is onmogelijk iets te bereiken zonder zelfvertrouwen. Voor wie moed ontwikkelt en de noodzakelijke inspanning verricht, blijken zelfs dingen die voorheen ingewikkeld en moeilijk waren, eenvoudig en gemakkelijk te zijn.

Dalai Lama

Werkwijze Coaching

Ons uitgangspunt is dat het succes van organisaties in belangrijke mate afhankelijk is van de kwaliteit en betrokkenheid van hun medewerkers in het algemeen en van hun management in het bijzonder. Voor een ieder is het een cruciale voorwaarde, om zijn of haar bijdrage daarin te realiseren, dat er sprake is van zelfbewustzijn, de bereidheid verantwoordelijkheid te dragen en er vervolgens ook daadwerkelijk voor te gaan. Om dit te realiseren kunt u bij ons terecht voor teamcoaching en persoonlijke coaching.


Teamcoaching

(Management) teams worden geacht samen te werken en ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid de gewenste bijdrage aan de organisatie te leveren. Wat is binnen het team echter ieders persoonlijke rol, kan men elkaar verder brengen, is er sprake van onderlinge verbondenheid, vertrouwen en respect, kunnen projecten gezamenlijk worden opgepakt en tot het gewenste eindresultaat gebracht? In welke ontwikkelingsfase verkeert een team?

De teamcoaching kan als volgt gestalte worden gegeven:
uitvoeren van een nulmeting door een toegesneden vraagstelling:
zowel onder teamleden als onder directie;
inventariseren van:
  de heersende cultuur binnen het team;
  de rol daarin van individuele teamleden;
bestaande en gewenste kenmerken van het team en haar leden;
bespreken van de uitkomsten binnen het team:
in overleg al dan niet geanonimiseerd;
bepalen van de doelstelling van de teamcoaching;
bepalen van een concreet project, dat door het team kan worden uitgevoerd;
het gezamenlijk bepalen van project mijlpalen en individuele taken en verantwoordelijkheden;
het bevorderen en monitoren van de gewenste samenwerking;
bewaken dat het gestelde doel wordt bereikt;
evaluatie met zowel het team als de directie.

Persoonlijke coaching


De essentie van coachen is het opbouwen van (zelf)bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef. De mogelijkheden van de toekomst staan centraal, niet de fouten uit het verleden. Het gaat om het ontdekken van de potentiŽle kwaliteiten en het gebruik hiervan te optimaliseren. De eigen mogelijkheden te leren kennen en datgene te kiezen wat bij je past. Presteren, leren en plezier hebben zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Hoe beter het welbevinden, hoe hoger de kans dat je als een succesvolle professional kunt opereren. Durf jezelf onder ogen te komen.

Persoonlijke coaching betekent oprechte aandacht voor het individu; het gaat om heel de mens in al zijn verscheidenheid.
Daarbij kan het gaan om:

het managen van de carriŤre ontwikkeling;
het in kaart brengen van noodzakelijke vaardigheden dan wel het ontwikkelen daarvan;
het zoeken naar antwoord op cruciale vragen over wat echt wordt gewenst en het stellen van prioriteiten;
het zoeken naar oplossingen voor probleemsituaties;
begeleiding bij (dreigende) burn out.

Op een gestructureerde wijze worden wegen ontsloten waarvan men het bestaan voordien wellicht niet vermoedde.
Persoonlijke coaching betekent:

het bepalen van de doelstelling;
het in kaart brengen van de uitgangssituatie, wat is de huidige realiteit;
het vaststellen van opties;
het maken van keuzes;
het afspreken van concrete taken;
het monitoren van de uitvoering daarvan;
evaluatie van het gehele traject.


Een gemiddeld traject voor persoonlijke coaching zal veelal in eerste instantie een periode van een half jaar beslaan, waarin circa 6-8 gesprekken zullen worden gevoerd. Tijdens een intakegesprek zal de individuele aanpak worden besproken.

|terug|