Maatwerktrainingen

Managers, directeuren en bestuurders moeten, al dan niet in teamverband hun verantwoordelijkheden waar maken en een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van hun organisatie. Ze worden geconfronteerd met elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen, een verdergaande globalisering en het bepalen van hun positie en houding ten opzichte van hun collega's en medewerkers. Om leiding te kunnen geven aan anderen is het van doorslaggevend belang dat u in de eerste plaats op een goede manier leiding kunt geven aan uzelf. Dat betekent groei in zelfkennis, leren ontdekken wat de oorzaken en gevolgen van de eigen emoties zijn, maar ook het ontwikkelen van zelfdiscipline, oriŽntatie op de eigen waarden en uiteraard een goede communicatie. Elk verzoek om training vraagt dan ook om maatwerk. Geen een situatie is vergelijkbaar met de ander. Daarom inventariseren wij eerst met u waar de knelpunten en behoeften liggen, wat de zich ontluikende toekomst van u en uw organisatie vraagt, etc. Daar worden de rode draden uitgehaald en vervolgens een trainingsvoorstel gepresenteerd. De trainingen kennen een sterke mate van interactie. Onderwerpen die deel uit kunnen maken van maatwerktrainingen:
  • Bedrijfscultuur
  • Emotionele intelligentie
  • Communicatie
  • Conflicthantering
  • Groepsdynamica
  • Paradigmaontwikkeling
  • Spiritualiteit van de manager

|terug|