Even voorstellen

Het is natuurlijk van belang dat u weet met wie u te maken krijgt. Inschakeling van een mediator of coach betekent op de eerste plaats dat er een persoonlijk contact ontstaat.

Marinus Faasen

Als gedreven coach, mediator en trainer werk ik vanuit de overtuiging dat er vaak veel meer in mensen zit dan er uit komt en dat omstandigheden nogal eens de man of vrouw maken. Velen zijn als het ware gevangene van zichzelf en hun omstandigheden en zijn vaak niet bij machte zich daaruit te bevrijden. Maar wie zijn ze werkelijk en waardoor worden ze gedreven? Die speurtocht leid ik graag in goede banen.


Ik heb een bedrijfskundige achtergrond, heb vele cursussen en trainingen gedaan op het brede vlak van management development en coaching en reeds in 1994 ben ik opgeleid tot mediatior. Ik heb me verdiept in zowel emotionele als spirituele intelligentie en zie deze intelligenties als belangrijke bronnen voor mensen om daadwerkelijk tot hun bestemming te kunnen komen. Authentiek kunnen en durven zijn, begint met het kennen van je zelf. Uitspreken wat je vindt, denkt en/of voelt, eventueel tegen de gevestigde stroming in. Te durven kiezen voor wat er daadwerkelijk toe doet. Maar ook weten of je daadwerkelijk de kernovertuigingen aanvaardt en naleeft waarop de persoonlijke intenties zijn gebaseerd. Zeker voor leidinggevenden is het voor effectief leiderschap van cruciaal belang dat ze niet stoppen bij zelfverwerkelijking, maar zich verder ontwikkelen tot een niveau van zelfoverstijging, waarbij ze leren meer te werken vanuit een vorm van dienstbaarheid ten opzichte van mens en organisatie. Het besef dat alleen door samenwerking tot een werkelijk optimaal resultaat kan worden gekomen, is daarbij van wezenlijk belang. Dit begint met respect en waardering voor de ander; weten en ervaren dat er sprake is van onderlinge afhankelijkheid.

Gedurende een periode van 16 jaar heb ik gewerkt bij PricewaterhouseCoopers en heb daar een schat aan ervaring opgedaan als director in de adviespraktijk, waar ik met vele uiteenlopende zakelijke en personele kwesties te maken heb gehad. Daaraan voorafgaand heb ik als beleidsmedewerker bij de provincie Gelderland aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het regionaal economische beleid. Vervolgens ben ik als coŲrdinator werkzaam geweest op het brede vlak van regelgeving in de meest ruime zin van het woord tussen het bedrijfsleven en de (regionale) overheid. Kortom: zowel profit als not for profit organisaties zijn voor mij bekend en vertrouwd terrein: ik spreek van beiden de taal.

In 2003 heb ik er op 52 jarige leeftijd voor gekozen om vanuit een zelfstandige praktijk in Zwolle mijn ervaring in te zetten ten dienste van anderen. Mijn levensvisie is dat ik hopelijk voor velen het verschil kan maken.

Ik ben getrouwd met Hetty en heb 2 zonen, een dochter en 8 kleinkinderen. Ik ben een levensgenieter, kook graag, zing, speel gitaar en piano en neem ook de tijd om als voorzitter op te treden van de Stichting Industrieel Ondernemen in Groningen en van de Stichting SIO, een multifunctioneel centrum in Zwolle met doelstellingen op kerkelijk, maatschappelijk en cultureel gebied.

Samenwerking

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de aard en omvang van een opdracht hebben wij de beschikking over een team van professionals, die in hun werk hun sporen hebben verdiend en naar behoefte en in overleg kunnen worden ingezet.

|terug|